status prawny - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

status prawny

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim regulują : 

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)

2. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

3. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim z dnia 26 października 2004 roku

Metryczka

Data publikacji 12.05.2009
Data modyfikacji 03.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Łukasiak
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Łukasiak Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Salczyńska
do góry