Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

W związku z zapisami w nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Metryczka

Data publikacji 12.05.2009
Data modyfikacji 03.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Łukasiak
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Łukasiak Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Salczyńska
do góry